246 tỷ đồng phát triển các giống bưởi đặc sản của Hà Nội

246 tỷ đồng phát triển các giống bưởi đặc sản của Hà Nội

Hà Nội sẽ tập trung xây dựng hình thành, phát triển các vùng trồng bưởi hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 30-11-2020 về “Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Theo quyết định, trong 5 năm (2021-2025), thành phố Hà Nội sẽ tập trung xây dựng hình thành, phát triển các vùng trồng bưởi hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và xuất khẩu. Toàn thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, trồng mới 200ha bằng các giống bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, bưởi Tam Vân, bưởi Thồ Bạch Hạ; 100% diện tích trồng bưởi theo hướng an toàn, trong đó 30-40% diện tích trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố cũng sẽ xây dựng 2-3 cơ sở trồng bưởi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và duy trì từ 3 nhãn hiệu tập thể trở lên; cấp 2-3 mã số toàn cầu truy xuất nguồn gốc cho các vùng trồng bưởi tập trung.

Dự kiến kinh phí thực hiện gần 246 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ gần 84,5 tỷ đồng, còn lại là kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện kế hoạch trên.

Theo Báo Hà Nội mới

Bài cũ hơn