Tiết mục Flashmob "Yêu đời" khuấy động Phố đi bộ Hồ Gươm
Tiết mục Flashmob "Yêu đời" khuấy động Phố đi bộ Hồ Gươm